Místní knihovna Jezernice
Naposledy aktualizováno: 14.12.2018 15:11:47

Místní knihovna v Jezernici působí v obci s 656 obyvateli. Je organizační složkou obce a umístěna je v samostané místnosti na obecním úřadě v přízemí. Nemá bezbariérový přístup.

 

Ve stálém fondu má 2 118 knihovních jednotek. Z toho naučné literatury pro dospělé 322 svazků a beletrie 1 154 svazků. Pro mládež 533 svazků a mládež naučná 109 svazků.

 

Čtenářům nabízí 10 titulů časopisů (Vlasta, Praktická žena, Sluníčko, Tajemství vesmíru, Praktik,  Magazín 2000, Receptář apod).

Kromě stálého fondu nabízí knihovna svým čtenářům novinky z výměnného fondu, který je do knihovny dovážen pravidelně čtyřikrát ročně. Celkem je k dispozici dalších nejméně 300 svazků (za rok 2016 to bylo 389 svazků z výměnného fondu). Obec přispívá na nákup knih každoročně ve výši 12Kč /1 obyvatele a další finanční prostředky dává na nákup časopisů.

 

Knihovna je základní knihovnou a součástí střediska Lipník nad Bečvou, výkon regionálních funkcí pro ni zajišťuje pověřená knihovna - Městská knihovna Lipník nad Bečvou.

 

Knihovna nabízí zdarma veřejný internet registrovaným i neregistrovaným uživatelům v knihovně na jednom počítači. K dispozici je i tiskárna. Veřejný internet lze využívat v půjčovní dobu.

 

V prosinci 2012 byla provedena automatizace výpůjčního protokolu z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR.

 

  

Statistické údaje za rok 2017:

Počet registrovaných čtenářů: 39 z toho 8 do 15 let

Počet návštěvníků: 248

Počet uživatelů internetu: 1

Výpůjčky celkem: 915

 
Proces zabral 0.0049 sekund času a 0.68MB paměti.